Svenska Biprodukter AB startades under våren 2012 och är ett servicebolag till Svensk Honungsförädling AB. I nära samarbete med Sveriges biodlare skapar vi de bästa förutsättningarna för svensk honung!

Information

Leveransavtal