Anders Lindahl

anders.lindahl@lindahlshandel.se

Magnus Palmgren

Verksamhetsansvarig
0705-41 03 22
magnus.palmgren@svenskabiprodukter.se

Magnus Spångberg

Lager- och leveransansvarig
0735-23 31 04
lagret@svenskhonungsforadling.se

Order och administration

036-36 16 90
order@svenskhonungsforadling.se