Priser

Vi vill ge bästa möjliga stöd för 2023

Svenska Biprodukter är ett servicebolag som är till för dig som producent. Vi har en väl utbyggd depåorganisation med många biodlare och honungsleverantörer. Med vår erfarenhet, som består av många år som honungsförädlare, vill vi ge landets biodlare bästa möjliga stöd genom uppköp till bra priser.

Situationen inför denna säsong är lite speciell på grund av de goda skördarna från 2021 och 2022 som gett oss ett stort överskott. Detta har medfört att vi för närvarande tyvärr inte kan kontraktera fler inköp av honung gällande 2023. Beroende på skördeutfall och försäljning kan dock situationen för inköp förändras senare under säsongen.

Vår utgångspunkt att köpa honung i begränsad omfattning från enskilda biodlare och våra depåer. På grund av ökade transportkostnader tvingas vi effektivisera verksamheten genom att öka mängden för varje leveransställe till minst 2 hela pallar, vilket motsvarar ca 1200 kg.

I första skedet kommer avtal skrivas upp till en viss mängd och därefter kommer köp göras efter behov. Som leverantör måste du ha ett bekräftat avtal för att kunna leverera. Under 2023 kommer vi tyvärr ej att kunna ansluta nya leverantörer.

Situationen som uppstått kommer påverka alla leverantörer,  Svensk Honungsförädling kommer inte att kunna ta emot all honung under 2023, dvs i obegränsad mängd. Vi måste därför kvotera leveranserna beroende på skördeutfall.

Honungspriser 2023

För avtal gällande honung 2023 betalar vi 6 kr/kg mindre jämfört med avtalat pris 2022. Betalning sker 30-50 dagar efter invägning. Levererar du över 1200 kg hämtar vi din honung fraktfritt hemma hos dig.

För mer information kontakta Anders Nygårdh, tf versamhetsansvarig. Tel: 036-36 16 90

Varför ska du sälja till oss?

  • Vi ser till att hålla en hög ersättningsnivå på honung
  • Vi värnar om svensk honung och dig som biodlare
  • Du får tillgång till en effektiv anläggning för honungspackning
  • Vi jobbar aktivt för att prisnivån hålls uppe för svensk honung
  • Ett genuint svenskt helägt företag med mer än 50 års erfarenhet av honungsbranschen
  • Vi utvecklar kontinuerligt nya honungsprodukter
  • Vi stödjer aktiva föreningsdepåer
  • Vi arbetar för att exportera svensk kvalitetshonung till Japan, Frankrike och USA
  • Vi är en stark och stabil part på den svenska honungsmarknaden