Priser

Leverans av honung 2022

Svenska Biprodukter är ett servicebolag som är till för dig som producent. Vi har en väl utbyggd depåorganisation med många biodlare och honungsleverantör.   

För närvarande kan vi tyvärr inte kontraktera mer inköp av honung. Beroende på skördeutfall och försäljning kan situationen för inköp förändras senare under säsongen.

Den goda skörden -21 har påverkat vår lagerhållning, vilken är betydligt större än normalt. Detta kommer påverka alla leverantörer. Svensk honungsförädling kommer inte att kunna ta emot allas honung som tidigare i obegränsad mängd. Kvotering kommer bli nödvändigt, beroende på skördeutfall. Inför denna säsong är vår utgångspunkt att vi köper honung i begränsad omfattning från enskilda och våra depåer. Med betydligt ökade fraktkostnader behöver mängden öka från varje leveransställe till minst 2 hela pallar vilket motsvarar ca 1200 kg.

I första skedet kommer avtal skrivas upp till en viss mängd och därefter kommer köp göras efter behov. Som leverantör måste du ha ett bekräftat avtal för att kunna leverera. Under 2022 kommer vi tyvärr ej att kunna ansluta nya leverantörer.

Honungspriser 2022

Betalning sker med 6kr/kg. under avtalat pris 2021. Snabb och säker betalning 30-50 dagar efter invägning/ mottagning. Levererar du över 1200 kg hämtar vi din honung fraktfritt hemma hos dig.
För mer information kontakta Magnus Palmgren på tel. 0705-41 03 22.

Varför ska du sälja till oss?

Några goda skäl att anlita oss

 • Se till att hålla en hög ersättningsnivå på honung
 • Vi värnar om svensk honung och dig som biodlare
 • Du får tillgång till Europas effektivaste anläggning för honung
 • Vi garanterar betalning 30-50 dagar efter invägning/ mottagning
 • Jobbar aktivt för att prisnivån hålls uppe för svensk honung
 • Ett genuint svenskt helägt företag
 • Mer än 50 års erfarenhet av honungsbranschen

Vi värnar om Svensk honung!

 • Deltar aktivt i utveckling av nya honungsprodukter
 • Stöder aktiva föreningsdepåer
 • Söker exportmöjligheter för svensk honung
 • Vi garanterar avsättning och en hög prisnivå till våra trogna leverantörer
 • En stark och stabil part på den svenska honungsmarknaden